Anunt baza de date

 

 

ANUNT ACTUALIZAre BAZA DE DATE

ACHIZITOR :  S.C. OIL TERMINAL S.A-CONSTANŢA


Adresa                         Constanţa, Str. Caraiman nr.2

Adresa de internet : www.oil-terminal.com 

Nr. Telefon / Fax        0241/702600/ interior: 1119

Persoana de contact:  Petrescu Elena, şef birou Achizitii                   

    e-mail:  elenapetrescu@oil-terminal.com

Activitatea principală: este Manipularea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi alte  produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit (CAEN 5224) .

Operatorii interesati pentru furnizarea de servicii, lucrari, produse catre Oil Terminal au posibilitatea
inscrierii in baza de date a societaţii. Inscrierea se va face prin prezentarea unui dosar de calificare 
care va cuprinde urmatoarele documente:
1. Date de identificare a firmei
2. Certificat de atestare fiscală, original sau copie legalizata
3 Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului conţinând codul unic de înregistrare care atestă că 
persoana juridică a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului 
fiscal, fotocopie                                                                                                      
4. Certificatul constatator  – emis de Oficiul Registrului, original sau copie legalizata
5. Ultimul bilant contabil     

6. Lista cu domenii pentru care solicita inscrierea in baza de date.

7. Autorizaţii specifice domeniilor pentru care se solicita inscrierea in baza de date

Adresa la care se depune dosarul : str. Caraiman nr. 2, Constanta, Registratura : in atentia serviciu Achizitii .

Domeniile pentru care se solicita inscrierea:

I.LUCRARI DE REPARAŢII:

 1. Reparatii conducte
 2. Reparatii rezervoare
 3. Reparatii psi
 4. Reparaţii şi revizii la contoarele de produse
 5. Reparaţii electrice
 6. Reparatii cladiri, structuri betonate, diverse

II. FURNIZARE PRODUSE

 1. Materiale constructie
 2. Materiale consumabile
 3. Materiale întretinere auto şi naval
 4. Materiale tâmplarie
 5. Materiale igienico-sanitare
 6. Materiale telecomunicatii
 7. Materiale instalatii sanitare
 8. Materiale PSI
 9. Materiale feroase si neferoase
 10. Aparate de  aer conditionat
 11. Licente
 12. Echipamente de laborator
 13. Produse securitatea muncii
 14. Alimentaţie de protecţie
 15. Truse  prim ajutor
 16. Publicaţii
 17. Acumulatori CF si auto
 18. Acumulatori statii si scule electrice
 19. Carburanti lubrifianti
 20. Consumabile  materiale Cabinet Medical
 21. Coturi
 22. Dispozitive cuplare furtun
 23. Dopuri
 24. Electrice
 25. Electrozi
 26. Etanşări
 27. Garnituri, oringuri
 28. Hârtie laboratoare
 29. Gaze sub presiune
 30. Lanterne
 31. Manometre
 32. Obiecte de inventar
 33. Organe de asamblare
 34. Pasta apa, pasta produs
 35. Produse adezive si spray diferite
 36. Produse depoluante
 37. Produse IT
 38. Piese schimb centrala termica
 39. Piese schimb pompe
 40. Piese schimb auto
 41. Produse laborator toxicologie
 42. Rulete
 43. Rulmenti
 44. SDV
 45. Semifabricate din bronz
 46. Sticle pentru probe laborator
 47. Sigilii
 48. Termometre, manometre
 49. Unelte
 50. Rechizite
 51. Reactivi laborator
 52. Gaze/ Gaze speciale
 53. Apa
 54. Energie electrica
 55. Telefonie

 III.PRESTARI SERVICII

 1. Servicii de proiectare, studii, consultanta, etc.
 2. Lucrari Protectia Mediului
 3. Control nedistructiv
 4. Decolmatări
 5. Reparat nave
 6. Reparatii planificate si accidentale la autospeciale PSI
 7. Reparatii planificate si accidentale la autovehicule supuse normelor ISCIR
 8. Reparatii planificate si accidentale la autovhicule
 9. Reparatii planificate si accidentale la locomotive
 10. Reparatii planificate , accidentale si   intretinere linii CF
 11. Revizii SCB
 12. Intretinere linii electrice CF
 13. Spalare autovehicule
 14. Reparatii planificate si accidentale la autoutilitare
 15. Inchiriere utilaje
 16. Revizie si reparatie scule electrice de mana
 17. Service supape de respiratie si opritori de flacari  la rezervoare de depozitare produse chimice si petrochimice
 18. Service aparatura Cabinet Medical
 19. Revizii si reparatii utilaje
 20. Service copiatoare, faxuri si masini de scris
 21. Service preventiv/corectiv echipamente de incercari/masurari
 22. Service sisteme de alarma
 23. Service aparate climatizare
 24. Eliminare deseuri
 25. Servicii de intreţinere terenuri
 26. Cosit spaţii verzi
 27. Toaletare arbori
 28. Service echipamente I.T.
 29. Service sisteme supraveghere video
 30. Servicii internet
 31. Servicii telefonie
 32. Service generatoare de abur Centrale Termice
 33. Service I.T.P
 34. Mentenanta cantare dinamice
 35. Verificari metrologice
 36. Control interlaboratoare
 37. Servicii de incercare
 38. Servicii in domeniul medical
 39. Servicii de publicitate, promovare, PR
 40. Servicii de protectie
 41. Deratizare si dezinsecţie
 42. Ecarisaj
 43. Salubrizare
 44. Instruire
 45. Audit financiar
 46. Reevaluare imobilizari corporale

 

MENTIUNE: Inscrierea in baza de date nu implica automat şi obţinerea unui contract.