Infrastructura

Echipamentele şi utilităţile din dotare sunt:

  • TERMINALUL PETROLIER ESTE ALCĂTUIT DIN 7 DANE OPERATIVE.
  • DANELE PERMIT ACOSTAREA NAVELOR CU O CAPACITATE PÂNĂ LA 165.000 tdw.
  • LEGĂTURA DINTRE DEPOZITE ŞI DANELE DE ACOSTARE SE REALIZEAZĂ PRINTR-O REŢEA DE CONDUCTE SUBTERANE ŞI SUPRATERANE DE 15 km.
  • LUNGIMEA TOTALĂ A CONDUCTELOR ESTE DE 50 km.

OIL TERMINAL S.A. deţine trei depozite  prin care sunt vehiculate următoarele produse : ţiţei, benzină, motorină, păcură, produse chimice şi petrochimice, uleiuri, din import sau pentru export şi tranzit.

Fiecare depozit este prevăzut cu următoarele:

  • rezervoare cu capacităţi între 1.500 m.c. şi 50.000 m.c. de construcţie metalică, cilindrice, verticale, supraterane, prevăzute cu centuri de siguranţă din beton, capace fixe şi flotante şi facilităţi de siguranţă;
  • instalaţii de captare şi curăţire a apelor uzate capacităţi de încărcare/descărcare a produselor petroliere şi chimice lichide ale rampelor C.F. cu o lungime totală de aprox. 30 km., prevăzute cu facilităţi automate de încărcare;
  • conducte de transport pentru încărcarea/descărcarea în/din vase a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide şi uleiurilor, cu diametre între 100 şi 1.000 mm.;
  • facilităţi de control al pompelor, situate lângă dane pentru încărcarea benzinei, motorinei şi descărcarea ţiţeiului;
  • laboratoare prevăzute cu echipamente pentru efectuarea analizelor fizice, chimice specifice.