Investitii

Investiţiile, dezvoltarea în general, constituie o preocupare permanentă a conducerii S.C. OIL TERMINAL S.A.

În ultimii ani s-au efectuat investiţii pentru dotarea cu echipamente electronice de comandă şi control asistate de calculator.

S-au achiziţionat debitmetre de înaltă precizie pentru gestionarea corectă a produselor petroliere vehiculate, telemasuri radar şi sisteme cu dublă etanşare pentru rezervoare. Activitatea de investiţii a inclus şi un număr însemnat de utilaje independente, aparatura de laborator corespunzătoare standardelor europene; s-a extins reţeaua de computere atât în cadrul serviciilor operative, cât şi în cadrul serviciilor funcţionale.

Au fost instalate două centrale termice pe gaze care asigură independenţa energetică a două dintre depozitele societăţii. De asemenea, se urmăreşte dotarea şi celui de-al treilea depozit cu centrală termică.

Se acţionează pentru mărirea siguranţei în exploatare a instalaţiilor atât prin pozarea supraterană, etapizată, a reţelei de conducte îngropate, cât şi prin înlocuirea pompelor vechi, de vehiculare a produselor, cu altele noi.