Politica Manageriala

Având în vedere, cerinţele şi aşteptările clienţilor, părţilor interesate, strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi angajamentul managementului la cel mai înalt nivel, S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA a proiectat, documentat, implementat şi certificat un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008. În urma evaluării conformităţii SMC cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008, de către Organismul de certificare Bureau Veritas Romania, societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA i-au fost acordate, la certificarea iniţială, Certificatul nr. 130232 /13.05.2003, valabil până în data de 13.05.2006 şi ulterior la un interval de 3 ani, la recertificarea sistemului, în mai 2009, Certificatul RO18639Q /14.05.2012, valabil până la data de 13.05.2015. 


POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII - ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI - OBIECTIVELE CALITĂŢII

MISIUNEA
Misiunea OIL TERMINAL este prestarea de servicii de primire, depozitare, condiţionare şi livrare a  ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în şi din nave maritime şi fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum şi bunkerare nave.

VIZIUNEA
OIL TERMINAL Constanţa va fi lider al calităţii serviciilor între terminalele petroliere  din bazinul Mării Negre.

VALORILE
COMPETENŢĂ – RESPONSABILITATE – ONESTITATE - SERIOZITATE

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII PE TERMEN MEDIU
În centrul preocupărilor societăţii comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa se află interesul pentru satisfacerea cerinţelor tuturor partenerilor de afaceri prin prestarea de servicii de cea mai bună calitate, la tarifele şi termenele contractuale, în contextul protejării mediului înconjurător şi al asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor noştri.

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
Societatea OIL TERMINAL S.A.,  prin Managementul său de vârf, este pe deplin angajată în demersul ei pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii, sănătăţii şi securităţii la locul de muncă şi a performanţelor de mediu, la toate nivelurile şi funcţiile relevante. Respectarea angajamentului se asigură în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor standardelor aplicabile şi cerinţelor legale şi de reglementare.

PRINCIPII
Principiile care stau la baza Politicii în domeniul calităţii, vizează:În centrul preocupărilor societăţii comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa se află interesul pentru satisfacerea cerinţelor tuturor partenerilor de afaceri prin prestarea de servicii de cea mai bună calitate, la tarifele şi termenele contractuale, în contextul protejării mediului înconjurător şi al asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor noştri.

  • orientarea organizaţiei către satisfacerea cerinţelor clienţilor în scopul fidelizării acestora;
  • dezvoltarea relaţiilor reciproc avantajoase cu toţi partenerii noştri de afaceri;
  • îmbunătăţirea continuă a performanţelor Sistemului de Management al Calităţii;
  • implicarea tuturor salariaţilor în  realizarea obiectivelor calităţii;
  • generarea încrederii în rezultatele încercărilor efectuate de laborator.

OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU
Obiectivele generale pe care organizaţia noastră le vizează şi se angajează să le realizeze sunt:

CALITATE
Îmbunătăţirea calităţii serviciului prestat în condiţiile respectării cerinţelor clienţilor şi acţionarilor precum şi a legislaţiei şi reglementărilor privind protecţia mediului, securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.
Acreditarea laboratorului de încercări.
Promovarea imaginii S.C.OIL TERMINAL ca partener de încredere pentru clienţii noştri, prin livrarea produsului aflat în custodie conform specificaţiilor, la termenul convenit şi la un raport maxim calitate/tarif al serviciului prestat.

MEDIU
Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin realizarea programului de investiţii, implementarea programului de management al deşeurilor de produse petroliere şi reducerea penalităţilor de mediu.

SECURITATE
Îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate la locul de muncă prin creşterea eficacităţii lucrărilor de mentenanţă, asigurarea cu echipamente şi materiale de protecţia muncii adecvate activităţilor desfăşurate.
Îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii în muncă prin implementarea unui sistem de management integrat calitate – mediu – securitate.

PERSONAL
Instruirea şi evaluarea sistematică a personalului de conducere şi operaţional în scopul conştientizării şi responsabilizării acestuia privind impactul pe care îl generează asupra serviciului prestat.

RESURSE TEHNOLOGICE
Îmbunătăţirea performanţelor tehnologice şi  reducerea consumurilor tehnologice prin realizarea programului de modernizare a instalaţiilor şi prin creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de mentenanţă.